I. Akcja informacyjna oraz konkurs na plakat prewencyjny NIE DLA CZADU.

Celem tej inicjatywy było:
a) promocja prewencyjnych działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
b) rozwijanie twórczej aktywności mieszkańców woj. Śląskiego
c) upowszechnianie rezultatów projektu „Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska”
W konkursie na plakat prewencyjny udział wzięło łącznie 40 uczestników.
Odbiorcami niniejszej inicjatywy byli mieszkańcy obszaru LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.
W ramach dofinansowania zakupione zostały czujniki czadu oraz nagrody dla uczestników konkursu. Inicjatywę zrealizowały 3 organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami oświatowymi.

II. Piłkarski Turniej Mikołajkowy, który zrealizowany został we współpracy trzech klubów sportowych.

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY został rozegrany w dniu 18.12.2021 r. w Hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kochcicach.

Udział wzięły trzy drużyny sportowe z różnych trzech Klubów:

- 15 zawodników drużyny LKS Mechanik Kochcice

- 12 zawodników z Akademii Piłkarskiej Krupski Młyn

- 14 zawodników z Klubu LKS ŚLĄSK Koszęcin z rocznika 2008-2010

Każdy z zespołów został podzielony na 2 drużyny 6-8 osobowe.

Celem turnieju było:
a) nawiązanie współpracy między klubami sportowymi działającymi na obszarach różnych gmin
b) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego współzawodnictwa
c) upowszechnianie rezultatów projektu „Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska”

Rozgrywki zostały prowadzone wg tabeli każdy zespół z każdym. Po rozegraniu turnieju drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz medalami, które zostały zakupione w ramach realizowanego zadania. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał posiłek regeneracyjny.

Ponadto zostały zakupione stroje i sprzęt sportowy dla poszczególnych Klubów, które wzięły udział w turnieju.

III. Warsztaty kulinarno-artystyczne „Na świąteczną nutę” zrealizowane we współpracy czterech organizacjipozarządowych.

Celem tej inicjatywy było:
a) Promowanie współpracy międzypokoleniowej
b) promocja pracy własnoręcznej, wyrabianie nawyków pracy własnoręcznej, przekazywanie wartości domowych z pokolenia na pokolenie
c) upowszechnianie rezultatów projektu „Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska”
W ramach tej inicjatywy zrealizowano warsztaty kulinarne i warsztaty artystyczne w tematyce świątecznej. W wydarzeniu udział wzięło około 100 osób.